صنعت کار » پیشنهاد تاسیس نهاد ملی حقوق شهروندی

دستیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی خبر داد:

پیشنهاد تاسیس نهاد ملی حقوق شهروندی

دستیار ویژه رییس جمهوری در امور شهروندی اقدامات وزارت ارتباطات در حوزه حقوق شهروندی در یک سال گذشته را مناسب ارزیابی کرد.

به گزارش “صنعت کار”، شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی در نشست دوره ای دستیاران حقوق شهروندی وزارتخانه ها و سازمان ها که به میزبانی وزارت ارتباطات برگزار شد با اشاره به شعار شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی دولت، گفت: این شعار ارتباط مستقیمی با ماموریت های حوزه حقوق شهروندی دارد.

وی حرکت و اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه حقوق شهروندی را خوب ارزیابی کرد و افزود: وزارت ارتباطات در این حوزه در یک سال گذشته اقدامات مناسبی داشته است، البته تا نقطه مطلوب فاصله داریم.

مولاوردی به روند شکل گیری و ابلاغ منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: نخستین گزارش ملی ارزیابی پیشرفت ها و چالش های موجود بر اساس خود اظهاری دستگاه ها تدوین شده است و راستی آزمایی گزارش ها، بازرسی میدانی، گزارش علمی مراکز تحقیقاتی و مراکز بین المللی، نظرسنجی عمومی، گزارش نهادهای صنفی و شکایات و گزارشات شهروندان، برخی دیگر از منابع ارزیابی میزان پیشرفت حقوق شهروندی در کشور است.

وی، استفاده از ۱۵ گزارش جهانی را به عنوان پشتوانه مطالعاتی تدوین نخستین گزارش ارزیابی منشور حقوق شهروندی عنوان کرد و افزود: برای تحقق حقوق شهروندی از رویکرد تشویقی و ترغیبی برای همکاری نهاد های حاکمیتی استفاده کردیم.

دستیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: با ابلاغ منشور حقوق شهروندی و اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری کشور تحرکات خوبی ایجاد شده است اما هنوز گفتمان عمومی مطالبه رعایت حقوق شهروندی در حد قابل توجهی جلوتر از شتاب عملکرد ها در جامعه دیده می شود.

وی با اشاره به اینکه در برخی موارد در قوای دیگر برخلاف حقوق شهروندی اقداماتی انجام می شود، افزود: تحقق حقوق شهروندی به غیر از همکاری تمام دستگاه های حاکمیتی و مردم محقق نخواهد شد.

مولاوردی، تشکیل سازوکار گروهی در درون دستگاه ها را به عنوان یک پیشنهاد مطرح کرد و گفت: با تشکیل ساز و کار گروهی برای تحقق حقوق شهروندی در دستگاه ها، حقوق شهروندی از یک تلقی لوکس و شعارگونه خارج می شود.

وی اصلاح قوانین و مقررات را یکی دیگر از پیشنهادات برای پیشبرد حقوق شهروندی عنوان کرد و افزود: تدوین و ارایه ۵ لایحه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یک اقدام مهم در این حوزه نقش دارد که بقیه دستگاه ها نیز در صورت نیاز باید برای اصلاح و تدوین قوانین اقدام کنند.

دستیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی از پیگیری تاسیس نهاد ملی حقوق شهروندی خبر داد و گفت: با تاسیس این نهاد ملی درباره اجرای منشور حقوق شهروندی در آینده نگرانی نخواهیم داشت.

منبع:روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات