صنعت کار » رشد بخش صنعت منفی ۱ درصد شد

رشد بخش صنعت منفی ۱ درصد شد

شاخص مقدار تولید بخش صنعت، در بهار ۹۷ به ۹۳.۰ واحد رسیده است که نسبت به دوره قبل (زمستان ۹۶) و دوره مشابه سال قبل (بهار ۹۶) به ترتیب به میزان ۹.۸درصد و ۱.۰درصد کاهش داشته است.

به گزارش صنعت کار، شاخص کلیدی عملکرد اقتصادی در اکثر کشورها و از مهمترین نماگرهای کوتاه مدت اقتصادی در آمار رسمی است که در برخی کشورها هم به صورت مستقل و هم در مقایسه با سایر شاخص های کوتاه مدت برای ارزیابی عملکرد اقتصادی و تهیه حساب های ملی مورد استفاده قرارمیگیرد. این شاخص اطلاعاتی را برای ایجاد سیاست های اقتصادی و همچنین پیش بینی آینده اقتصادی فراهم می کند.

شاخص مقدار تولید بخش کشاورزی در بهار ۹۷ به ۸۴٫۰ واحد رسیده است که نسبت به دوره قبل (زمستان ۹۶) نزدیک به ۳۶٫۰ درصد افزایش داشته است. ولی نسبت به دوره مشابه سال قبل (بهار۹۶) به میزان ۱٫۳ درصد کاهش داشته است.

 شاخص مقدار تولید بخش معدن(به استثنای استخراج نفت و گاز طبیعی) در بهار ۹۷ به ۹۸٫۴ واحد رسیده است که نسبت به دوره قبل (زمستان ۹۶ ) حدود ۱٫۵ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ( بهار۱۳۹۶) به میزان ۲٫۰ درصد افزایش داشته است.

 شاخص مقدار تولید بخش صنعت، در بهار ۹۷ به ۹۳٫۰ واحد رسیده است که نسبت به دوره قبل (زمستان ۹۶) و دوره مشابه سال قبل (بهار ۹۶) به ترتیب به میزان ۹٫۸درصد و ۱٫۰درصد کاهش داشته است. نکته قابل توجه آن است که در زمستان ۹۶ این شاخص به عدد ۱۰۳٫۱ واحد رسیده که حاکی از مطلوبیت مقدار تولید بخش صنعت در دوره مذکور می باشد.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات