صنعت کار » وزارت نفت مجاز برای انتشار اوراق سلف در بورس انرژی شد

با ابلاغ مصوبه دولت از سوی معاون اول رئیس جمهوری؛

وزارت نفت مجاز برای انتشار اوراق سلف در بورس انرژی شد

معاون اول رئیس جمهوری مصوبه دولت در خصوص اجازه به وزارت نفت برای انتشار اوراق سلف در بورس انرژی را به وزارتخانه های مربوطه ابلاغ کرد.

به گزارش صنعت کار، هیئت وزیران در جلسه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

به وزارت نفت اجازه داده می شود از طریق شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی ایران اوراق سلف به میزان چهل هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰) ریال به پشتوانه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی منتشر و منابع حاصل را صرف ایفای تعهدات هدفمندسازی یارانه‎ها کند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را به وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات