صنعت کار » گستره محدود فرهنگ بیمه دلیل کم اثری صنعت بیمه در اقتصاد / بیمه‌های تکمیلی مهمترین ریسک شرکت‌های بیمه‌ای

گستره محدود فرهنگ بیمه دلیل کم اثری صنعت بیمه در اقتصاد / بیمه‌های تکمیلی مهمترین ریسک شرکت‌های بیمه‌ای

یک کارشناس صنعت بیمه با بیان اینکه مهمترین ریسک‌ شرکت‌های بیمه ای حوزه بیمه‌های درمان تکمیلی است، گفت: تعهدات مالی ناشی از خسارت‌های حاصله با نوع و نرخ‌های توافقی تناسب نداشته و در نتیجه نسبت خسارت در قرارداد‌های بیمه درمان تکمیلی، عملاً عملیات بیمه‌ای در این حوزه را غیر اقتصادی کرده است.

به گزارش صنعت کار، صنعت بیمه به عنوان یکی از مهمترین پایه‌های اقتصادی در هر کشوری مطرح است از این در پرونده‌ای به بررسی آخرین وضعیت صنعت بیمه در کشور و ریسک‌های شرکت‌های بیمه‌ای پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

در همین راستا ابراهیم کاردگر کارشناس صنعت بیمه در گفت و گویی مشروح با در رابطه با مشکلات پیش رو در صنعت بیمه با اعمال تحریم‌ها علیه ایران اظهار کرد: صنعت بیمه با مقوله تحریم‌های بین المللی ناآشنا و بیگانه نیست و تجربه موفقی را نیز در دوره قبلی تحریم‌ها داشته است.

وی افزود: بدون شک با تکیه بر مفاهیم و کارکرد‌های اقتصاد مقاومتی می‌توان از طریق تعاملات بین المللی با کشور‌های حامی حفظ تعهدات بیمه‌ای برجام، بخش عمده‌ای از آثار تحریم‌ها علیه صنعت بیمه را مرتفع کرد.

این کارشناس بیمه در ادامه به اقدامات انجام شده در راستای رفع تحریم‌ها گفت: تشکیل صندوق تحریم، تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی و… از جمله تدابیر رفع تحریم‌های بیمه اتکائی و حمل و نقل بین المللی محسوب می‌شود.

کاردگر یکی از مهمترین ریسک‌هایی که شرکت‌های بیمه با آن مواجه هستند را حوزه بیمه‌های درمان تکمیلی دانست و خاطرنشان کرد: تعهدات مالی ناشی از خسارت‌های حاصله با نوع و نرخ‌های توافقی تناسب نداشته و نتیجه آنکه نسبت خسارت در قرارداد‌های بیمه درمان تکمیلی، عملاً عملیات بیمه‌ای در این حوزه را غیر اقتصادی کرده است.

وی افزود: این مسئله به ویژه در قرارداد‌های بزرگ، مشکلات مضاعفی را نیز به همراه داشته که در نتیجه ریسک این رشته مهم و فراگیر در سطح جامعه را که جزو نیاز‌های اصلی خانواده‌ها مطرح می‌شود را به طور معنا‌داری افزایش داده است.

این کارشناس بیمه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه توسعه صنعت بیمه چه تاثیری بر بازار‌های مالی خواهد داشت عنوان کرد: تجربه در جهان نشان می‌دهد که بخش بیمه به مثابه بخشی از صنعت مالی، باید رابطه متقابل و صحیحی با کل بازار سرمایه برقرار کند.

وی افزود: این رابطه از دو مجرا برقرار می‌شود ازیک طرف توسعه فعالیت‌های بیمه‌ای، به بازار سرمایه کارآمدی نیازمند است و از طرف دیگر رشد بازار سرمایه در گرو نقش فعال صنعت بیمه است.

کاردگر با بیان اینکه نقش بیمه زندگی به عنوان پایگاه تأمین مالی در تمام بازار‌ها از جمله بازار مالی آزموده شده اظهار کرد: با ایجاد شرایط و ساختار مناسب، می‌توان نظام بیمه کشور را از طریق تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد (تولید و اشتغال) توسط سرمایه‌های بیمه زندگی به بازار سرمایه مرتبط کرد و جریان سرمایه‌گذاری‌های هدف‌مند و نظام‌مندی را برای هم‌افزایی این ۳ بخش توسعه‌ای اقتصاد کشور یعنی صنعت بیمه، بازار سرمایه و بخش حقیقی اقتصاد ساماندهی کرد.

این کارشناس بیمه در ادامه به راهکار‌های تحول در صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: بیمه زندگی بزرگترین بخش صنعت بیمه در جهان است، زیرا از یک سو با هدایت سرمایه‌های کوچک خانوار به سوی ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی و از سوی دیگر با رفع دغدغه‌های آتی نهاد خانواده به عنوان عرضه کننده نیروی کار، نقش انکار ناپذیری در توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد.

وی افزود: یکی از مهمترین دغدغه‌های متولیان صنعت بیمه در ایران، افزایش سهم بیمه زندگی در سبد خانوار و به تبع آن رشد سهم و ضریب نفوذ آن درکل پرتفوی بیمه و اقتصاد کشور است.

کاردگر اهمیت توسعه بیمه زندگی را از دو جنبه بررسی کرد و افزود: یک بعد اقتصادی است که در رشد شاخص مالی صنعت بیمه و پشتیبان حوزه بیمه‌های غیر زندگی متجلی می‌شود و دوم از منظر توسعه فراگیر بیمه، که از طریق گسترش فرهنگ بیمه بواسطه بیمه‌های زندگی، تبلور می‌یابد؛ بنابراین بدون تردید بیمه زندگی موتور پیشران و تحول آفرین صنعت بیمه می‌باشد.

این کارشناس صنعت بیمه مهمترین علت کم اثر بودن صنعت بیمه در اقتصاد کشور را گستره محدود بازار و فرهنگ بیمه در جامعه دانست و گفت: این امر ناشی از حضور کم اثر و محدود بیمه‌های زندگی است. صنعت بیمه در منظر عمومی جامعه در بیمه‌های شخص ثالث و بیمه‌های درمان تکمیلی نمود یافته و کمتر اثری از سایر حوزه‌ها و خدمات متنوع بیمه در جامعه و مبادلات اقتصادی مردم دیده می‌شود.

وی افزود: این مهم که گسترش موثر و نیاز آفرین بیمه در جامعه را رقم می‌زند، بدون شک در گرو توسعه فراگیر بیمه‌های زندگی محقق می‌گردد.

کاردگر مهمترین خلاء در صنعت بیمه کشور را، سهم اندک بیمه‌های زندگی برشمرد و خاطرنشان کرد: با توجه به راهبرد اصلی صنعت بیمه در توسعه بیمه‌های زندگی، نیاز به یک عزم ملی در این خصوص، به شدت احساس می‌گردد و نگرش توسعه‌ای از ناحیه دولت به بیمه‌های زندگی به عنوان موتور پیشران صنعت بیمه، مهمترین و موثرترین اقدام دولت در توسعه صنعت بیمه محسوب می‌شود.

منبع: میزان

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات