صنعت کار » 60 درصد از تسهیلات طرح رونق تولید پرداخت شد

تا پایان دی‌ماه امسال؛

۶۰ درصد از تسهیلات طرح رونق تولید پرداخت شد

از زمان آغاز طرح رونق تولید تا پایان دی‌ماه امسال ۱۱۷ هزار و ۷۵۰ میلیون ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت شده که رقمی حدود ۵۹ درصد از تسهیلات ۲۰۰ هزار میلیون ریالی در نظر گرفته شده است.

به گزارش صنعت کار به نقل از ایسنا، در سال گذشته طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت تسهیلاتی معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان به ۲۴ هزار واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و در سال جاری نیز این طرح به عنوان مکمل طرح قبلی در جهت پرداخت تسهیلات در راستای بهبود وضعیت فعلی آن‌ها تعریف شد. در طرحی که قرار است تحت عنوان رونق تولید اقتصادی در سال جاری مدنظر قرار گیرد ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت به ۱۰ هزار واحد صنعتی در راستای بهبود وضعیت فعلی و نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان برای ۵۰۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ به منظور نوسازی و بهسازی تعریف شده است.

براساس اطلاعاتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار ایسنا قرار گرفته است، تا پایان دی‌ماه سال جاری ۴۱ هزار و ۶۶۸ واحد تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات در طرح رونق تولید ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۲۰ هزار و ۵۵۱ واحد به بانک معرفی شدند.

بنابراین تا پایان دی‌ماه سال جاری ۱۶ هزار و ۱۰۱ واحد تولیدی و صنعتی موفق به دریافت حدود ۱۱۷ هزار و ۷۵۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی از میزان ۲۰۰ هزار میلیون ریال تسهیلات مدنظر در طرح رونق تولید شده که در سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات