صنعت کار » جزییات عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تمام‌شده توسعه حمل‌‌ونقل و نگهداری‌ و ایمن‌سازی راه‌ها

جزییات عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تمام‌شده توسعه حمل‌‌ونقل و نگهداری‌ و ایمن‌سازی راه‌ها

طبق بررسی عملکرد اعتبارات هزینه‌ای، در اعتبارات هزینه‌ای «برنامه نگهداری، بهره‌برداری و ایمن‌سازی راه‌ها» مربوط به مبانی لایحه بودجه 98، رقم عملکرد ۶ ماهه ۹۷ به ۱۱۰ میلیارد تومان رسید.

به گزارش صنعت کار، بررسی برآورد سنجه‌های عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تمام شده بر حسب برنامه و فعالیت در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نشان می‌دهد که در «برنامه توسعه حمل و نقل جاده‌ای» عملکرد سال ۹۶ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای صفر کیلومتر بوده است، این رقم در ۶ ماه سال ۹۷ به ۵۲ هزار کیلومتر رسید و در پیش‌بینی کل سال ۹۷ همین رقم ۵۲ هزار کیلومتر، برنامه توسعه حمل و نقل جاده‌ای خواهد بود.

در «برنامه توسعه حمل و نقل جاده‌ای» هدف پیش‌بینی سال ۹۸ میزان ۱۰۷ کیلومتر و برآورد این سال نیز ۱۰۷ کیلومتر است.

در «برنامه توسعه حمل و نقل جاده‌ای» بخش اعتبارات هزینه‌ای، عملکرد سال ۹۶ رقم صفر کیلومتر بود که این رقم ۶ ماهه سال ۹۷ به ۱۱۰ میلیارد تومان رسید و پیش‌بینی سال ۹۷ در این حوزه رقم ۲۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و برآورد سال ۹۸ رقم ۳۶۵ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

در «برنامه توسعه حمل و نقل جاده‌ای» بخش هزینه واحد (هزینه تمام شده) ‌عملکرد سال ۹۶، صفر ریال بود که در عملکرد ۶ ماهه ۹۷ این رقم به ۲۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسد، همچنین هزینه تمام‌شده پیش‌بینی سال ۹۷ رقم ۵۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برآورد سال ۹۸ رقم ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در مبانی لایحه بودجه ۹۸ ثبت شده است.

برنامه نگهداری، بهره‌برداری و ایمن‌سازی راه‌ها

طبق برآورد سنجه‌های عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تمام‌شده بر حسب برنامه و فعالیت، در «برنامه نگهداری، بهره‌برداری و ایمن‌سازی راه‌ها» عملکرد سال ۹۶، صفر کیلومتر بود‌ اما‌ عملکرد ۶ ماهه ۹۷ میزان ۵۲ هزار کیلومتر و پیش‌بینی کل سال ۹۷ هم ۵۲ هزار کیلومتر است.

در «برنامه نگهداری، بهره‌برداری و ایمن‌سازی راه‌ها» پیش‌بینی سال ۹۸ رقم ۱۰۷ کیلومتر و برآورد سال ۹۸ هم ۱۰۷ کیلومتر نگهداری،‌ بهره‌برداری و ایمن‌سازی راه‌ها است.

در بخش اعتبارات هزینه‌ای «برنامه نگهداری، بهره‌برداری و ایمن‌سازی راه‌ها» عملکرد سال ۹۶، صفر کیلومتر، بود اما این رقم در عملکرد ۶ ماهه ۹۷ به ۱۱۰ میلیارد تومان رسید و پیش‌بینی کل سال ۹۷ رقم ۲۶۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

در بخش اعتبارات هزینه‌ای «برنامه نگهداری، بهره‌برداری و ایمن‌سازی راه‌ها»، برآورد سال ۹۸، رقم ۳۶۵ میلیارد و ۲۶۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

در هزینه تمام‌شده «برنامه نگهداری، بهره‌برداری و ایمن‌سازی راه‌ها» عملکرد سال ۹۶، صفر ریال، عملکرد ۶ ماهه سال ۹۷، رقم ۲۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پیش‌بینی سال ۹۷ رقم ۵۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برآورد سال ۹۸ رقم ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در مبانی لایحه بودجه ۹۸ ثبت شده است.

منبع: فارس

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات