صنعت کار » سیگار ایرانی می‌سوزد یا می‌ماند؟!

سیگار ایرانی می‌سوزد یا می‌ماند؟!

در صورت تصویب بند ۷ الحاقی تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی که منجر به افزایش ۵۰ درصدی هر نخ برند سیگار ایرانی و افزایش ۱۰ درصدی هر نخ برند سیگار خارجی می‌شود، تولید محصولات دخانی در ایران با سختی هایی روبرو می‌شود.

به گزارش صنعت کار به نقل از ایسنا، بر اساس بند الحاقی ۷ متن نهایی لایحه بودجه سال ١٣٩٧ و بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل (انواع سیگار تولید داخلی، تولید مشترک و تولید داخل با نشان بین المللی) مبلغ ۳۵۰ ریال و هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۵۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۱۰۵۱۶ این قانون واریز کند.

این در حالی است که بر اساس ماده ۷۳ برنامه ششم توسعه و تاکید مجلس شورای اسلامی قرار بر این شد در مدت پنج ساله این برنامه عوارض و مالیات جدیدی برای سیگار در نظر گرفته نشود و همان عوارض و مالیات موجود در ماده ۷۳ کفایت کند.

مسئله قابل تامل در خصوص تصویب بند ۷ الحاقی تبصره شش لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ التهابی است که در بازار قیمت سیگارهای تولید داخلی با برند ایرانی ایجاد می‌شود؛ چرا که قیمت سیگارهای ایرانی نسبت به سیگارهای با برند خارجی تولید داخل و نیز سیگارهای وارداتی کمتر بوده و دریافت عوارض ۳۵ تومانی از این سیگارها موجب افزایش ۵۰ درصدی قیمت این سیگارها می‌شود. این در حالی است که تعیین عوارض ۳۵ تومانی برای سیگارهای تولید داخل با برند خارجی و نیز تعیین عوارض ۵۰ تومانی برای سیگارهای وارداتی موجب افزایش حدود ۱۰ درصدی این محصولات می‌شود.

بنابراین در چنین بازاری بیشترین افزایش قیمت برای سیگارهای تولید داخلی ایرانی به وجود می‌آید که این مسئله موجب خواهد شد بازار فروش، میزان تولید و اشتغال ناشی از این محصولات در داخل با بحران مواجه شود. علاوه بر این باید در نظر داشت که به دلیل نزدیک بودن بازه قیمتی سیگارهای قاچاق با سیگارهای تولید داخلی ایرانی، بحران دیگری برای فروش این محصولات به وجود می‌آورد.

در حال حاضر بند ۷ الحاقی تبصره شش لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مصوب شده و قرار است که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شود. باید در نظر داشت حتی اگر قرار بر کاهش میزان مصرف محصولات دخانی از جمله سیگار با توسل به سیاست افزایش قیمت است، چنین مسئله‌ای طبیعتا باید برای کلیه سیگارها اعم از تولید داخلی با برند ایرانی و خارجی و همچنین سیگارهای وارداتی لحاظ شود؛ در غیر این صورت چنین اقدامی تنها لطمه به تولید داخلی و بازار فروش سیگارهای ایرانی است.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات