صنعت کار » اولین شماره ماهنامه دو زبانه اقتصادی اجتماعی «صنعتکار» منتشر شد

اولین شماره ماهنامه دو زبانه اقتصادی اجتماعی «صنعتکار» منتشر شد

برای نخستین بار در نشریات ایرانی می توانید با استفاده از QRCODE مصاحبه ها را به صورت تصویری در اینترنت تماشا کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات