صنعت کار » روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی سازمان

روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی سازمان

روابط عمومی "روح" مسئولیت اجتماعی در سازمان ها را بیدارمی کند. اساسا مسئولیت اجتماعی چهارچوبی است که شرکت ها و موسسات از طریق آن با هدف ایجاد تاثیر مثبت بر محیط پیرامون خود، استفاده می کنند و به وسیله آن، نه تنها به دیگران یاری می رسانند بلکه باعث جلب نظر و تشویق مخاطبان خود می شوند.

به گزارش صنعت کار، در واقع، مسئولیت اجتماعی یک برند، به نام تجاری خود “روح” می بخشد و منجر به آگاهی اجتماعی مشتریان درباره هویت اجتماعی نام تجاری می شود.از این روست که صاحب نظران معتقدند، روابط عمومی دانشی است که به وسیله آن، سازمان ها آگاهانه می کوشند به مسئولیت اجتماعی خویش عمل کنند تا بتوانند تفاهم و پشتیبانی کسانی را که برای آن سازمان اهمیت دارند(اعم از مدیران، کارکنان، سهامداران، مشتریان وعموم مردم) به دست آورند.

به طور کلی، روابط عمومی صرفا کاری ساختگی و تصنعی نیست بلکه عملی مسئولانه است که انگیزه قوی را بین اعضای سازمان، مخاطبان، مشتریان و گیرندگان خدمات آن سازمان ایجاد می کند.

از سوی دیگر، به نظر برخی مولفان این حوزه، روابط عمومی “فلسفه اجتماعی” مدیریت در هر سازمان است؛ کمک در جهت ایجاد هماهنگی بین منافع سازمان و منافع جامعه، ارائه مشاوره به مدیران سازمان برای تنظیم روش ها و خط مشی ها، گردآوری و انعکاس نظرات وعقاید گوناگون در داخل و بیرون از سازمان در جهت شناسایی بهتر نیازها، ارائه تصویری روشن و دلنشین از عملکرد سازمان برای عموم، ایجاد هویت برجسته از سازمان از طریق ایجاد حس عضویت و علاقه در میان اعضا، مشتریان و سایر مخاطبان سازمان، از جمله وظایف روابط عمومی در این راستا است.

در عرصه های اقتصادی که امروزه بر مبنای رقابت بنا شده است، موضوع مسئولیت اجتماعی بیش از پیش مورد توجه موسسات و نهادهای اقتصادی و بازرگانی قرار گرفته است. دراین بین، آنچه اهمیت دارد، شفافیت در عملکردها در بستر جریان آزاد اطلاعات است، بستری که درآن، ارزش هر اندیشه، در تماس و اصطکاک با سایر افکار و اندیشه ها روشن می شود. و این ویژگی، از شاخص های برتری سازمان های اقتصادی به شمار می آید که در بعد رفتاری و عملکردی روابط عمومی محقق می گردد و چنین عملکردی است که بازار رقابت را ثمربخش می سازد.

به عقیده اندیشمندان این حوزه، روابط عمومی در جامعه باز و رقابتی، اثرات و نفوذ افکار عمومی را می سنجد و به جامعه کمک می کند تا تصمیمات خودرا بر مبنای تلاش و تفاهم استوار سازد. بنابر این، برای تنظیم یک برنامه صحیح اقدام و عمل، نیاز به تحقیق و مطالعه در انگیزه های مخاطبان و مردم است.

صنعت بیمه، یکی از ارکان مهم اقتصادی و عرصه های فعالیت رقابتی است که با توجه به ترکیب مخاطبان و مشتریان آن، که تمام گروه ها و نهاد های جامعه را در بر می گیرد، مفهوم مسئولیت اجتماعی معنایی خاص پیدا می کند.

اساسا موفقیت شرکت های بیمه در این عرصه، با مقبولیت آنها نزد مشتریان و مخاطبانش در بیرون و درون ساختار، ارتباط مستقیم دارد و مستلزم توجه به جنبه های مسئولیت پذیرانه و انسان دوستانه در فعالیت هاست و چنین هدفی، در فرایند کار روابط عمومی تحقق می یابد.

در شرایط کنونی اقتصادی که جامعه با بحران های اقتصادی دست به گریبان است و زندگی عموم مردم تحت تاثیر آن قرار دارد، انتظارات اجتماعی از موسسات اقتصادی و بازرگانی از جمله صنعت بیمه، با حساسیت بیشتری همراه است. و در این بین، وظیفه سنگین روابط عمومی های صنعت بیمه، هوشیاری در ارائه عملکردی مناسب برای ایجاد انسجام ،اعتماد و تفاهم درونی و بیرونی در سازمان های بیمه ای است.

و برای جلب اعتماد عمومی، روابط عمومی ها نمی توانند تنها به تعریف تمجید و درج آگهی های صرفا تبلیغاتی از سازمان خود بپردازند و یا همچون چتری، سازمان را در برابر طوفان افکار عمومی نامساعد حمایت کنند! بلکه این اعتماد زمانی محقق می شود که آنها توجه خود را به موضوعات مورد علاقه و مشترک بین سازمان و مخاطبان شان معطوف داشته و اخلاق حرفه ای را در نشر اطلاعات در نظر بگیرند. راستگویی و پرهیز از اطلاع رسانی اشتباه، شفاف سازی ابعاد مختلف عملکردی سازمان، مذاکره و گفتمان صادقانه، مسئولیت شناسی و احترام به تفاوت ها، برخی از این ویژگی های اخلاقی است.

و سرانجام، “روابط عمومی خوب، یعنی به حساب آوردن دیگران و پاسخ مثبت به نیاز به حساب آمدن است. روابط عمومی خوب، مبتنی بر نظام پاسخگویی متقابل است.”

محمد مظفرخرمي

 

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات