صنعت کار » ارائه گزارش مستمر از وضعیت قطعات خودكفاشده به وزارت صمت

دراولين جلسه ستاد تعميق و توسعه ساخت داخل قطعات خودرو در ایران خودرو مطرح شد :‌

ارائه گزارش مستمر از وضعیت قطعات خودكفاشده به وزارت صمت

دراولين جلسه ستاد تعميق و توسعه ساخت داخل ايران خودرو بر اجرای فرآيند توسعه ساخت داخل و نظامات موجود ، تحليل ريسك پروژه هاي خودكفايي مربوط به ميزيك و دو با محوریت تعمیق ساخت داخل، روش هاي پيشنهادي جهت تامين نقدينگي لازم براي توسعه داخلي سازي تاكيد شد .
به گزارش صنعت کار، اولين جلسه ستاد تعميق ساخت داخل ايران خودرو به رياست فرشاد مقيمي مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو ، مديران ارشد ، مشاور معاونت امور صنايع وزارت صمت  ،مدير گروه پژوهش هاي صنعت و معدن موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني برگزارشد.

دراين جلسه فرشاد مقيمي مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو گفت :‌ داخلي سازي قطعات  طی دودهه دركشور مطرح است اما به دليل نداشتن چارچوب مشخص و نظامند خیلی راهگشا نبوده است.

وي با تاکید بر ایجاد  فرآیند شفاف در توسعه ساخت داخل تصريح كرد : اگر فرآيند داخلي سازي قطعات را شفاف و نظام مند طراحي كنيم ، محصول با كيفيت تحويل مي گيريم .

مقيمي خاطر نشان ساخت :‌ باید در نظامند سازي داخلي سازي قطعات ،‌ ريسك ها و گلو گاههاي پروژه هاي خودكفايي قطعات مرتبط با ميز يك و دو صنعت  را شناسايي كنيم .
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو تاكيد كرد : براي مديريت واردات و کنترل ثبت سفارش قطعات وارداتی باید  وضعیت تولید قطعاتي كه خودكفاشده و يا درحال خودكفايي است را به وزارت صنعت ، معدن و تجارت گزارش دهيد .
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو خاطر نشان ساخت : همچنین بسته ارائه مشوق  به سازندگان جهت پيشبرد پروژه هاي خودكفايي  نیز باید از سوي ساپكو بررسي و اعلام شود
وي يادآوري كرد : امروز يكي از چالش هاي موجود داخلي سازي قطعات كه نياز مند هدف گذاري است ، نبود چارچوب مشخص در تجميع نياز ها و تقاضاست .
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو افزود : در اين فرآيند داخلي سازي قطعات بايد ميزان داخلي سازي هر قطعه و ارزبري هر محصول ، تضمين خريد از سازندگان بابت قطعه  خودكفا شده ، مشخص شود.
مقيمي تاكيدكرد : بايد در توسعه داخلي سازي قطعات پيشرفته خودرو ازتوان مهندسي  صنايع دفاع تا شركت هاي دانش بنيان استفاده بهينه كنيم .

درادامه منصور منصوري مديرعامل ساپكو گزارشي از روند داخلي سازي قطعات و امضاي قرارداد با سازندگان ارائه داد و اظهارداشت : درميز اول تعمیق ساخت داخل قطعات صنعت خودرو ، ۱۷ قرارداد با حجم ريالي ۴۲۰ ميليارد تومان به امضا ء رسيد ودر ميز دوم  نیز به زودي براي توليد ۳۴ قطعه با كاهش ارزبري ۴۴ ميليون يورويي با  ۱۶ سازنده داخلي قرارداد امضا مي شود . به عبارت ديگر ساپكو درميز اول و دوم ۴۳ پروژه با ۳۳ سازنده امضا كرد ه و يا درحال امضاء‌است كه حدود ۲٫ ۸۱ ميليون يورو(‌به لحاظ تيراژ ساليانه ) كاهش ارزبري خواهد داشت.

همچنين كيومرث فروتني مشاور معاونت امور صنايع وزارت صمت ، آغاز نهضت ساخت داخل در صنعت و تشكيل ميز هاي تخصصي تعميق ساخت داخل را يكي از مهمترين اقدامات انجام شده عنوان كرد و  گفت :ساماندهي ثبت سفارش واردات قطعات و تجهیزات خارجی  جهت حمايت از توسعه توليد ملي ضروري است.

وي با اشاره به برخي از ابراز نگراني ها از ثبت شفارش قطعات مشابه داخلی ، حتي پس از داخلي سازي آنها تاكيد كرد : عزم جدي وزارت صمت براين است كه با ممنوعيت يا اعمال نظام تعرفه اي به رونق توليد و نهضت ساخت داخل كمك كند .

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات