صنعت کار » ورود ۲۴۵۰ واگن باری جدید

ورود ۲۴۵۰ واگن باری جدید

اهمیت قابل توجه توسعه ریلی در دیدگاه دولت‌های یازدهم و دوازدهم باعث شده که بخش قابل توجهی از ناوگان ریلی فعال در ایران به سمت بهسازی و نوسازی حرکت کنند و آمارهای پنج ساله ارائه شده نشان دهنده تغییرات عملی در این بخش است.

به گزارش صنعت کار، اطلاعاتی که وزارت راه و شهرسازی در اختیار ایسنا قرار داده نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۲ تا بهمن‌ماه امسال ۱۱۱ لوکوموتیو نو وارد ناوگان ایران شده است. در طول این سال‌ها ۳۳ لوکوموتیو در سال ۱۳۹۲، ۳۲ لوکوموتیو در سال ۱۳۹۳ و ۳۲ لوکوموتیو در سال ۱۳۹۴ وارد ناوگان ایران شده است و در سال ۱۳۹۵، ۱۱ و تا پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۶ نیز سه لوکوموتیو دیگر به ناوگان ریلی ایران پیوسته‌اند.

در حوزه لوکوموتیوهای بازسازی شده نیز سال ۱۳۹۲ بهترین آمار را دارد که در این سال ۱۴ دستگاه لوکوموتیو بازسازی شده به ناوگان ایران پیوستند. پس از آن به ترتیب از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، پنج، هشت، ۱۲ و ۱۰ لوکوموتیو دیگر بازسازی شده‌اند که مجموع عملکرد در این حوزه را به عدد ۴۹ دستگاه می‌رساند.

در حوزه لوکوموتیوهای وارداتی عدد نهایی ۳۰ دستگاه را نشان می‌دهد و در این حوزه تنها در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۱۱، ۱۶ و سه دستگاه لوکوموتیو به ایران وارد شده‌اند.

در حوزه واگن‌های مسافری نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است. واگن‌های مسافری نو و وارداتی پس از پنج سال به عدد ۲۸۷ دستگاه رسیده که در این میان عملکرد سال ۱۳۹۴ با ۸۶، ۱۳۹۵ با ۸۰ و ۹۳ با ۶۰ دستگاه واگن بهترین عملکرد را به ثبت رسانده‌اند و در سال جاری نیز تاکنون ۲۱ واگن جدید مسافربری به ناوگان ایران اضافه شده است.

در حوزه واگن‌های مسافری تعمیر شده نیز عملکرد پنج ساله عدد ۹۱ دستگاه را نشان می‌دهد که در این میان سال ۱۳۹۳ با ۳۱ دستگاه بهترین عملکرد را داشته و در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نیز ۲۵ واگن بازسازی شده به ناوگان ایران اضافه شده است.

در حوزه واگن‌های خودکشش یا ریل ‌باس نیز در طول پنج سال ۷۶ دستگاه ریل باس جدید به ثبت رسیده که در این میان سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ با ۲۸ دستگاه بهترین عملکرد را داشته‌اند و پس از آن سال ۱۳۹۴ با ۱۴ دستگاه در رتبه بعدی قرار دارد.

اصلی‌ترین عملکرد به ثبت رسیده در این حوزه به واگن‌های باری نو مربوط می‌شود که پس از پنج سال عدد آنها به ۲۴۵۰ واگن رسیده است. در این میان سال ۱۳۹۵ با ۱۳۲۷ واگن بهترین عملکرد را داشته و پس از آن سال ۱۳۹۶ با ۵۶۰، سال ۱۳۹۲ با ۲۴۶ و سال ۱۳۹۳ با ۲۱۳ دستگاه قرار گرفته‌اند.

منبع: ایسنا
انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات