صنعت کار » آخرین آمار چک های برگشتی/ 90 هزار میلیارد چک برگشت خورد

آخرین آمار چک های برگشتی/ ۹۰ هزار میلیارد چک برگشت خورد

آمار‌ها حاکی از آن است که در فروردین ماه سال جاری بالغ بر یک میلیون فقره چک به ارزش ۹۰ هزارمیلیارد در کل کشور برگشت خورده است.

به گزارش صنعت کار، براساس آمار‌های منتشره از سوی بانک مرکزی، در فروردین ماه ١٣٩٧، بالغ بر یک میلیون فقره چک به ارزش ۹۰ هزار میلیارد ریال در کل کشور برگشت داده شد که این رقم از لحاظ تعداد با کاهش ۳۱.۹ درصدی و از نظر مبلع با ۵۱.۴ درصد افت روبرو بوده است.

لازم به ذکر است که در این ماه در استان تهران بالغ بر ٣١٣ هزار فقره چک بـه ارزش حـدود ٤٨ هـزار میلیارد ریال برگشت داده شد.

همچنین بررسی‌ها نشان‌ی دهد در کل کشور ۱۴.۲ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ٢/١٩ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

از طرفی سهم استان تهران ٣/١٤ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ٢/١٨ درصـد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

در فروردین ماه سال جاری در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی بـه کـل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های آذربایجان غربی با ۳۵.۶ درصد، سمنان با ۳۳ درصد و هرمزگان با سهم ۳۱.۹ درصدی بوده است.

در این میان استان هـای بوشـهر با سهم ۱۱.۸ درصدی، کرمانشاه با ۱۱.۹ درصد و زنجان با سهم ۱۴.۱ درصدی کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

بررسی‌ها حاکی از آن است که در فروردین ماه سال جاری درکل کشور بالغ بر ۰.۹ میلیون فقره چک به ارزش حدود ٨٣ هـزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده اسـت.

این نکته حائز اهمیت است که در کـل کشـور از نظر تعداد ۹۶.۸ درصد و از نظر ارزش ۹۲.۹ درصد از کل چک‌های برگشـتی بـه دلایـل کسـری یـا فقدان موجودی بوده است.

لازم به ذکر است که در ماه مورد بررسی در استان تهران بالغ بر ٣٠١ هزار فقره چک به ارزش حدود ٤٤ هـزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است و این استان از نظر تعداد ۹۶.۲ درصد و از نظر ارزش ۹۳.۲ درصد از کل چک‌های برگشـتی بـه دلایـل کسـری یـا فقدان موجودی را به خود اختصاص داده است.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسـبت ارزش چـک هـای برگشـتی بـه دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل ارزش چک‌های برگشتی، به ترتیب بـه اسـتان هـای سمنان با ۹۸.۵ درصد، هرمزگان با ۹۸.۲ درصد و چهار محال و بختیاری با ۹۷.۸ درصد اختصاص یافته است و استان‌های آذربایجان غربی، قزوین و یزد کمترین نسـبت ارزش چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بـه کـل ارزش چـک هـای برگشـتی را نصیب خود کرده اند.

منبع: میزان
انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات