صنعت کار » مقررات جديد فرودگاهي تدوين شد

معاون هوانوردي و امور بين المللي سازمان هواپيمايي کشوري:

مقررات جديد فرودگاهي تدوين شد

معاون هوانوردي و امور بين المللي سازمان هواپيمايي کشوري از تدوين مقررات جديد فرودگاهي هماهنگ با مقررات جديد سازمان خبرداد.

به گزارش صنعت کار، مرتضی دهقان اظهارداشت: به منظور توسعه همگون و متوازن ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري صنعت، و یکپارچگی قوانین و مقررات سازمان و در راستای پیاده سازی آئین نامه احداث، توسعه، مدیریت و بهره برداری فرودگاه های غیر نظامی مصوب سال ۱۳۹۲ نسخه مقررات جدید فرودگاهی https://www.cao.ir/rules جهت بهره برداري ذينفعان و ارائه نقطه نظرات و پيشنهادات بر روي پايگاه اينترنتي سازمان هواپيمايي کشوري قرار گرفت.

وي با اشاره به ضرورت و ايجاب بازنگري و به روز رساني مقررات هوانوردي کشور گفت: با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبري پيرامون نقش و جايگاه صنعت هوانوردي کشور ذيل اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ و ديگر اسناد بالادستي در خصوص اخذ رتبه نخست منطقه به جهات کمي و کيفي، ضرروي است همزمان با تجهيز و نوسازي ناوگان هوايي کشور در حوزه عمليات پرواز، محتوا و ساختار قوانين و مقررات نيز با توجه به اقتضائات و الزامات ملي و بين المللي صنعت به روز رساني شود.

دهقان تصريح کرد: بازنگري و به روزرساني قالب و ساختار مقررات و شيوه نامه ها، نقش راهبردي در نحوه اجرا، نظارت و پايش امور صنعت هوانوردي خواهد داشت.

معاون هوانوردی و اموربین الملل سازمان هواپيمايي کشوري ادامه داد: حسن انجام و اجراي امور در حوزه فناوري هاي برتر نيازمند ارائه تعريف و تصريح مقررات و دستورالعمل هاي کارآمد و جامع است که متعاقبا در مرحله پايش و نظارت نيز ميزان انطباق و افتراق عملکرد مجريان و متصديان مبتني بر قوانين و مقررات موجود مورد بررسي و ارزيابي قرار خواهد گرفت.

وي افزود: به همين منظور ضمن تشکيل کارگروه تدوين مقررات و شيوه نامه هاي هوانوردي با مشاركت دفاتر تضمين كيفيت و نظارت برعمليات هوانوردي، فرآيند تدوين و اصلاح مقررات و رويه هاي فرودگاهی براساس رويکرد تطبيقي با بومي سازي الگو و ساختار مقررات آژانس ايمني هوانوردي اروپا جهت انطباق حداکثري مقررات ملي کشور با الزامات و قوانين بين المللي و به حداقل رساندن وجه افتراق با حضور مديران و کارشناسان مجرب سازمان و مشارکت نخبگان و خبرگان صنعت آغاز شد.

دهقان افزود: بدون شک مشارکت فعال مديران و کارشناسان صنعت هوانوردي فارغ از تعلقات صنفي و ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده، فرايند اصلاح رويه ها و ارتقا استانداردهاي فرودگاهی را تسريع و تسهيل مي کند.

معاون هوانوردی و اموربین الملل سازمان هواپيمايي کشوري اظهارداشت: از فرودگاه ها خواسته شد که تمامی طراحی های جدید زیر ساختی خود را منطبق با مقررات جدید صورت دهند و طبق جدول زمانبندی ارائه شده خود را با مقررات جدید انطباق دهند.
منبع: سازمان هواپيمايي کشوري
انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات