صنعت کار » استقرار میز خدمت در مناطق شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

استقرار میز خدمت در مناطق شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

یکی از راهکارهای افزایش سطح رضایتمندی مشترکین و مراجعه کنندگان جلوگیری ازسردرگمی آنها در حین ورود به مناطق برق تحت پوشش شرکت است؛ از این رو سعی می نماییم با استقرار میز خدمت در کلیه مناطق و بازنگری در فرآیندها به این هدف دست یابیم.


مهندس حاجی رضا تیموری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران طی احکام جداگانه ای محمدرضا لشگری را به عنوان مدیر منطقه برق ملارد، شهریار عمومی را به عنوان مدیر منطقه برق رودهن، علی مهربخش را به عنوان مدیر منطقه برق بوستان و علیرضا قاسمی را به عنوان مدیر امور برق شهرجدید پرند منصوب کرد.
تیموری در آیین تجلیل از تلاشها و خدمات مدیران سابق مناطق مذکور، تلاش در راستای صیانت از حقوق شهروندی مشترکین و متقاضیان را یکی از اهداف راهبردی شرکت عنوان کرد و گفت که یکی از راهکارهای افزایش سطح رضایتمندی مشترکین و مراجعه کنندگان جلوگیری ازسردرگمی آنها در حین ورود به مناطق برق تحت پوشش شرکت است؛ از این رو سعی می نماییم با استقرار میز خدمت در کلیه مناطق و بازنگری در فرآیندها به این هدف دست یابیم.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ضمن اشاره به رویکرد محوری وزارت نیرو درتوجه و تمرکز به مبحث مدیریت تقاضا اظهار داشت: به کارگیری روشهای مختلف از جمله روشهای تبلیغی- ترویجی و آگاه سازی و ترغیب مشترکین به مدیریت مصرف برق در زمانهای اوج مصرف، استفاده از ظرفیت های تشویقی برای مشترکین بخشهای کشاورزی و دیماندی، استفاده از ژنراتورهای مشترکین و هم چنین بهره گیری از اقدامات فنی و ممانعت از هدررفت انرژی الکتریکی با روشهای نوین، مهمترین اقدامات انجام شده در این خصوص است و امیدوارم با موفقیت از اوج مصرف سال جاری عبور نماییم.
مهندس تیموری تأمین برق مطمئن و پایدار را اصلی ترین وظیفه همکارانش دانست و افزود: نیل به این مهم وافزایش تاب آوری شبکه نیازمند تعمیرات برنامه ریزی شده، اصلاح وبهینه سازی شبکه و تجهیزات واستفاده ازفناوریهای های جدید است.

مهندس تیموری تصریح کرد:اعتبارات موجود جوابگوی اصلاح شبکه فرسوده استان و مقاوم سازی آن نیست بنابراین باید منابع مالی جدیدی خلق شوند، از این رو افزایش وصول مطالبات از مشترکین بسیار حائز اهمیت است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران حفظ و ارتقای سلامت اداری را در گرو حس مسئولیت پذیری در تمام سطوح سازمانی دانست و گفت: با توجه به کوتاه بودن ایام مسئولیت های اداری باید از موقعیت های دست یافته به عنوان فرصتی برای خدمت به همنوعان و تقرب هرچه بیشتر به خدای سبحان بهره جوییم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات