صنعت کار » مجمع عمومي عادي سالانه شركت بيمه پارسيان براي سال مالي منتهي به 30/12/96 برگزار شد

مجمع عمومي عادي سالانه شركت بيمه پارسيان براي سال مالي منتهي به ۳۰/۱۲/۹۶ برگزار شد

مجمع عمومي عادي سالانه شركت بيمة پارسيان صبح روز چهارشنبه 13تيرماه با حضور اكثريت سهامداران برگزار گرديد .


به گزارش صنعت کار، اين شركت بعنوان يك شركت بزرگ بيمه بورسي امسال نيز مجمع عمومي عادي سالانه خود را برگزار و مفاد دستورجلسه ذكرشده در آگهي دعوت به مجمع را كه در جرايد به چاپ رسيده بود به تصويب سهامداران رساند.

در اين مراسم پس از قرائت آياتي چند از كلام ا… مجيد و پخش سرود جمهوري اسلامي ايران ابتدا نسبت به انتخاب رئيس مجمع ، نظّار و منشي جلسه اقدام شد و پس از استقرار هيأت رئيسه مجمع و نمايندگان بيمة مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار در قسمت هيأت رئيسه ، گزارش فعاليتهاي شركت كه نشانگر رشد مناسب و تركيب بهينة پرتفوي ، ايفاي تعهدات قانوني و آئين‌نامه‌اي و همچنين شفافيت صورتهاي مالي در سال ۹۶ بود توسط آقاي اويارحسين نایب رییس هيات مديره ومديرعامل ارائه گرديد.

در ادامه ، گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت قرائت و پس از ارائه پاسخ¬هاي لازم در مورد بندهاي گزارش حسابرس و بازرس و سؤالات مطروحه ، صورتهاي مالي عملكرد منتهي به ۳۰/۱۲/۹۶ به تصويب رسيد و به ازاي هر سهم معادل ۱۵۰ريال سود نقدي تقسيم گرديد، مؤسسة حسابرسي بيات رايان بعنوان حسابرس و بازرس قانوني اصلي و مؤسسه حسابرسي آگاهان و همكاران بعنوان حسابرس و بازرس علي البدل براي سال مالي ۹۶ تعيين و روزنامه¬هاي اطلاعات و دنياي اقتصاد نيز بعنوان روزنامه¬هاي كثيرالانتشار جهت درج آگهي¬هاي شركت انتخاب شدند .

منبع: روابط عمومی بانک پارسیان
انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات