صنعت کار » پرداخت بیش از 50 هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان

از خرداد ماه 1396 تا خرداد ماه 1397 انجام شد؛

پرداخت بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان

تسهيلات اعطایی شبکه بانکی کشور به شرکت های دانش بنيان از خرداد 1396 تا خرداد 1397 به 50084.4 میلیارد ریال رسید.
به گزارش”صنعت کار، تسهیلات پرداختی بانک های خصوصی شده، بانک های خصوصی و موسسات اعتباری و بانک های دولتی به شرکت های دانش بنيان در مدت مذکور به ترتیب ۲۳۶۰۵٫۵، ۱۴۸۲۵٫۷ و ۱۱۶۵۳٫۲ میلیارد ریال بوده است.
بر این اساس در سه ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۷ معادل ۱۲۷۸۵٫۵ ميليارد ريال تسهيلات به ۳۷۷ شرکت دانش بنيان (به طور متوسط به هر شرکت ۳۳٫۹ ميليارد ريال) اعطا شده است.

لازم به ذکر است در این مدت بانک های ملی و ملت به ترتيب با ۲۹۶۳٫۳ و۲۹۱۶٫۶ ميليارد ريال بيشترين مبلغ پرداختی به شرکت های دانش بنيان را به خود اختصاص داده اند.

مانده کل تسهيلات اعطايی به ۱۱۲۹ شرکت دانش بنيان در پايان خرداد ماه ۱۳۹۷ معادل ۶۲۲۳۱٫۳ ميليارد ريال (ميانگين ۵۵٫۱ ميليارد ريال به هر شرکت) است‌که بيشترين مانده به بانک های ملی ( ۱۲۰۵۷٫۴ميليارد ريال ) ، ملت ( ۹۱۴۴٫۹ ميلياردريال) و صادرات ( ۸۵۴۴٫۹ ميليارد ريال ) تعلق دارد.

همچنین مانده مطالبات غير جاری به ميزان ۱۰۴۲۱٫۳ ميليارد ريال ( متعلق به ۱۷۸ شرکت ) و معادل ۱۶٫۷ درصد کل مانده تسهيلات است.مانده مطالبات غير جاری  شامل ۲۶۸۹٫۳ ميليارد ريال سررسيد گذشته ( ۸۵ شرکت ) ، ۲۲۵۰٫۱ ميليارد ريال معوق (۴۱ شرکت ) و ۵۴۸۱٫۹ ميليارد ريال مشکوک الوصول ( ۵۲ شرکت ) است.

منبع:بانک مرکزی
انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات