صنعت کار » تشکل ها زمینه ساز مشارکت پذیری شهروندان

تشکل ها زمینه ساز مشارکت پذیری شهروندان

۲۲ مردادماه “روز تشکل ها و سمن ها”، تبلور عینی کوچک شدن فعالیت های دولتی و حکومتی است روزی که در آن باید اندیشید که چگونه می توان با نهادینه سازی فرهنگ مشارکت شهروندان در اداره امور مختلف حلال مشکلات جامعه باشند. خوشبختانه در سال های اخیر و در عرصه های مختلف، شاهد افزایش فعالیت های این سازمان های مردم نهاد هستیم. این سازمان ها که همان طور از اسم آنها مشخص است، با هدف کمک به حل معضلات جامعه تشکیل شده اند و در حیطه هایی چون کاهش آسیب و افزایش حمایت های اجتماعی نقش به سزایی داشته اند. در دین مبین محمد(ص) نیز بر اصل مشارکت در دولت، اداره درست کشور و اصلاح امور جامعه- هم به عنوان حق و هم به عنوان تکلیف- تأکید فراوان شده است. لاجرم، برای تحقق و تشکیل اجزا و واحدها و نهادهای جامعه مدنی مانند احزاب، جمعیت ها، تشکل های صنفی و انجمن ها و نهادهای مردمی که جلوه های مشارکتند در قانون اساسي (اصول سوم، ششم، هفتم، هشتم، بيست و نهم، پنجاه و ششم، پنجاه و نهم و يكصد و چهارم) به مشاركت مردم در امور اشاره شده است. وجود همين قوانين -به ويژه فصل حقوق ملت- نشانگر ظرفيت آن براي پذيرش مشاركت‌هاي مردمي در مديريت جامعه است.
سازمان‌هاي مردم نهاد با جلب مشاركت‌هاي عمومي مردم و ايجاد انگيزه در آنان به منظور رفع مسائل و مشكلات اجتماعي، زمينه و بستري را براي تسهيل در اجراي سياست‌ها و تصميم‌گير‌ي‌هاي نظام سياسي فراهم مي‌آورند.
در سنوات گذشته، افزایش برخی آسیب های اجتماعی همچون تکدی گری، کارتن خوابی، اعتیاد و کار کودکان را شاهد بودیم این گروه از آسیب ها که معضلی جهانی است به عنوان مهم‌‌‌ترین آسیب های اجتماعی جامعه کنونی مطرح شده اند. همین مسئله لزوم توجه همه جانبه برای تعدیل و ترمیم و یا حداقل، جلوگیری از افزایش آن را می طلبد. اگرچه، آمارها و ارقام بیانگر فقدان سیاست مناسب و همکاری های جامع میان بخشی نهادها و ارگان های مسئول بوده اما رفع عاجل این معضل دور از انتظار است.بدیهی است سلامت اجتماعی هر جامعه درگروي همکاری و مشارکت تمامی ارکان جامعه است و دولت به تنهایی قادر به مقابله با تمامی آسیب های اجتماعی نخواهد بود و شاه کلید حل این مسئله توجه به سازمان های مردم نهاد است.نقش مطالبه گری سازمان های مردم نهاد آنان را قادر خواهد ساخت با بالابردن حساسیت مردم و بالاخص مسئولان این هدف را به واقعیت نزدیک ساخته و تحولی اساسی در این حوزه پدید آورند.پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی منجر به تقویت سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از کارکردهای اساسی سازمان های مردم نهاد خواهد شد.
اکنون که در روز گرامی داشت تشکل ها و سازمان های مردم نهاد هستیم باید باور عمیق خود را معطوف به این مسئله اصلی کنیم، تا زمانی که سازمان های مردم نهاد به صورت جدی در حوزه های مختلف افزایش حمایت ها و کاهش آسیب های اجتماعی ورود و نهادهای دولتی مبادرت به توانمند سازی آنها نکنند، بی شک حل مشکلات بسیار سخت خواهد بود. سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران به عنوان سازمانی تسهیل گر برای این تشکل ها و خیریه های مختلف آمادگی این را دارد که به توانمند سازی ویژه این عناصر جامعه مدنی بپردازد و در راستای کمک به آن ها قدم های جدی بر دارد.
بار دیگر روز تشکل ها و سازمان های مردم نهاد را به طلایه داران این عرصه تبریک گفته و دست همکاری به سوی آن ها دراز می کنیم تا بتوان در راستای کاهش مشکلات اجتماعی قدم برداریم و فرهنگ سازی لازم در خصوص مشارکت پذیری شهروندان را در میان تمامی آحاد جامعه گسترش دهیم.

اکبر نعمتی
سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات