صنعت کار » روزنامه ها

احتمال بازگشت کارت سوخت به چرخه سوخت‌گیری روز به روز قوی‌تر می‌شود و به نظر می‌رسد این طرح که پایه‌های اولیه آن در زمستان گذشته بنا شد در ساختمان دولت و مجلس مراحل نهایی خود را طی می‌کند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات