صنعت کار » یادداشت ها

یادداشت/
سال‌هاست به‌دنبال توسعه صنعت خودرو کشور هستیم و در این راه به‌ظاهر از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نکرده‌ایم، اما چرا این وضعیت صنعت خودرو است؟‌ چرا به‌ظاهر هیچ‌کس راضی نیست؟‌ یکی از دلایل آن کیفیت پایین خودروها است که بخشی مهمی از آن به‌دلیل کیفیت پایین قطعات است. ادامه
امروز، هر نهاد، سازمان یا شرکتی که نتواند دست آوردها، وجوه تمایز، نقاط قوت و مزیت رقابتی خود را برای مخاطب به نحو احسن تبیین کند به‌طورقطع موفق نخواهد بود و در بازارهای رقابتی، پایگاه و جایگاهی نخواهد داشت؛ فرایندی که بخشی از آن به کیفیت روابط عمومی و توانمندی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این نهاد مدنی برمی‌گردد و بخش دیگر نیز به رفتار حرفه‌ای مدیریت ارشد شرکت و فهم آن از اهمیت ارتباطات در میزان موفقیت وابسته است. ادامه
یادداشت/
اغلب افرادی که به پاریس رفته اند از کلیسای نوتردام بازدید کرده‌اند جایی که در سال ۱۴ میلیون نفر از این کلیسا بازدید میکنند. ادامه
یادداشت/
در سال 1865 میلادی، سردبیر یک روزنامه ی آمریکایی در سرمقاله اش نوشت: " اشخاص کاملا مطلع و آگاه می دانند که امکان انتقال صدا از طریق سیم امری محال است و حتی اگر بر فرض محال چنین چیزی هم عملی شود، هیچ فایده ی علمی در بر نخواهد داشت!" ادامه
یادداشت/
شاید به جرات گفت کسی در حوزه خودرو نیست که مرد محجوب آبی پوش صنعت خودرو را نشناسد، مردی که به خستگی ناپذیری در صنعت خودرو معروف است. ادامه
یادداشت/
روزی که برجام به فرجام رسید، به نظر می رسید بهار صنعت خودروی ایران از پس زمستانی سخت آغاز شده است. ادامه
یادداشت/
به خاطر میز و سمت بر هم نتازیم اگر اختلاف سیاسی و جناحی هم داریم با ریختن آبروی افراد و خراب کردن طرف مقابل خود را بی تقصیر نشان ندهیم. ادامه
یادداشت/
صادرات بستری می‌خواهد تا محقق شود. این بستر باید از سوی دولت و مدیران دولتی فراهم شود. اما بخشی از راه نیز برعهده خود صنعتگر است. ادامه
یادداشت/
صحبت کردن از وضعیت اقتصادی این روزهای کشور تکرار مکررات است. زجه و سوگواری به حال آن نیز دامنگیر همه مردم شده است. ادامه
یادداشت/
نمایندگان مردم در مجلس اگر تلاش کنند تا قوانین مناسبی را حاکم بر صنعت خودرو کنند بهتر است تا مستقیما به ساماندهی بازار خودرو ورود کنند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات