صنعت کار » یادداشت ها

سرمقاله ماهنامه «صنعتکار»
حال اقتصاد خوب نیست. صنعت در رکود است. نشریات کاغذی مخاطب ندارد. در این فضا تصمیم گرفتیم ماهنامه صنعت کار را منتشر کنیم. چرا؟ ادامه
برای نخستین بار در نشریات ایرانی می توانید با استفاده از QRCODE مصاحبه ها را به صورت تصویری در اینترنت تماشا کنید. ادامه
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: وضعیت بازار دلار شبیه به یک بمب ساعتی شده است که هر چه زمان می‌گذرد قدرت تخریبش بیشتر می‌شود. مطمئنا عواملی از جمله واسطه‌گری‌ها هم در بازار تاثیرگذار است اما علت اصلی نیست و در واقع سیاست‌های خومان در حدود چهار سال گذشته باعث این اتفاقات شده است. ادامه
پول سمی نظام پولی و بانکی را با تنگنای سختی روبرو ساخته‌است. شکست مؤسسه‌ها و تعاونی‌های اعتبار که اخیرا نقل محافل عام و خاص است یک رخ‌نمون از این پدیده است. ادامه
خروج صنعت نفت از بن‌بست بزرگی که به دلیل کاهش منابع مالی گریبانگیرش شده، نیاز به تخصیص بخش بیشتری از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و فرآورده‌های آن دارد. ادامه
اقتصاد مشارکتی یک اکوسیستم اجتماعی - اقتصادی است که در آن منابع فیزیکی و فکری به اشتراک گذاشته می‌شوند. ادامه
با توجه به کاهش دکل های حفاری جدید و کاهش میزان ذخایر و موجودی تجاری نفت خام در آمریکا می توان انتظار یک شروع خوب دیگر را همراه با رشد قیمت در این هفته برای نفت متصور بود، با این حال باید در نظر داشت که هیجان بازار در واکنش به اخبار ایران فروکش کرده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات