صنعت کار » آب معدنی

رییس هیات عامل ایمیدرو در بازدید از نخستین مرکز استارت آپ های معدنی ایمیدرو:
رییس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه یونیدرو (موسسه مشترک ایمیدرو و دانشگاه تهران) نخستین مرکز استارت آپ های معدنی ایمیدرو را راهبری خواهد کرد، گفت: با راه اندازی این مرکز، جریان تولید علم در پروژه های معدن و صنایع معدنی عملیاتی خواهد شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات