صنعت کار » آذربایجان شرقی

مدیرکل نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی معاونت فناوری وزارت نفت:
مدیرکل نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت با بیان اینکه نبود همگرایی یکی از مشکلات آذربایجان شرقی در حوزه نفت و گاز بود، خاطرنشان کرد: خوشبختانه از سال گذشته خوشه‌ نفت و گاز برای اولین بار در کشور در نمایشگاه ربع رشیدی شکل گرفت که دستاورد بزرگ و تأثیرگذار است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات