صنعت کار » آرامکو

شرکت آرامکوی عربستان سعودی به بزرگترین پالایشگاه ژاپنی در مورد تغییر احتمالی محموله نفتی این کشور از نفت سبک به نفت سنگین خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات