صنعت کار » آزادسازی سهام عدالت

وزیر اقتصاد و امور دارایی مطرح کرد:
وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: تلاش داریم تا سهام عدالتی که مردم دارند را آزاد کنیم تا آن را اگر دوست دارند بفروشند و به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کنند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات