صنعت کار » آمار

«صنعت کار» بررسی کرد:
همه گیری ویروس کرونا توانست اقتصاد دنیا را در تمامی بخش ها درگیر و جان تعداد زیادی را بگیرد. بخش معدن و کارگران فعال در این حوزه نیز از این موضوع مستثنی نبوده اند. حال بررسی آمار مبتلایان و فوت شدگان می تواند به اجرای اقدامات ایمنی کمک کند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات