صنعت کار » آمونیاک

عرضه اوره در جهان حدود ۴۲ میلیون تن است که از این میزان 6.2 درصد کل صادرات اوره جهان به پتروشیمی پردیس اختصاص دارد. ادامه

نوشته‌های تازه

ads