صنعت کار » آهن

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن مطرح کرد:
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن با بیان اینکه ایران جزو کشور‌هایی است که در بخش معدنی جزو کشور‌های مزیت دار است، گفت: آمار اکتشاف در کشور مناسب نیست. ادامه
رئیس اتحادیه آهن فروشان با بیان اینکه آهن فروشان با این اوضاع بازار ارز سرگردان هستند، گفت:واردکنندگان هنوز دسترسی به ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات