صنعت کار » آژانس بین المللی انرژی

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد؛
آژانس بین المللی انرژی چهارشنبه پیش بینی کرد که تولید نفت ایران و ونزوئلا کاهش چشمگیری داشته باشد و هشدار داد که بازار جهانی نفت از این کاهش تولید به شدت آسیب خواهد دید. ادامه
روند صعودی قیمت نفت سبک ایران که از ابتدای سال ۲۰۱۸ آغاز شده بود در هفته منتهی به ۲۹ ژانویه قطع شد و در مرز ۶۹ دلار آرام گرفت. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات