صنعت کار » ابادان

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو از راه اندازی طرح آلومینیوم جنوب به عنوان بزرگ ترین کارخانه تولید شمش این فلز در ایران، طی ماه آبان خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات