صنعت کار » ابوالقاسم رحیمی انارکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی ابوالقاسم رحیمی انارکی را به عنوان رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک مسکن منصوب کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات