صنعت کار » احیای معادن

رییس خانه معدن ایران:
رییس خانه معدن ایران گفت: سرمایه گذاری ها به دلیل کمبود امنیت و احساس آرامش در بخش تولید، کمتر به سمت این بخش مولد و اشتغالزا جذب می شوند. ادامه

نوشته‌های تازه

ads