صنعت کار » احیای معادن

دولت و بخش خصوصی تصمیم گرفته‌اند با هدف توسعه اشتغال پایدار در مناطق محروم و تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع بزرگ، معادن غیر فعال و معادنی را که با ظرفیت کمتر از ظرفیت واقعی خود کار می‌کنند احیا کنند. ادامه
رییس خانه معدن ایران:
رییس خانه معدن ایران گفت: سرمایه گذاری ها به دلیل کمبود امنیت و احساس آرامش در بخش تولید، کمتر به سمت این بخش مولد و اشتغالزا جذب می شوند. ادامه

نوشته‌های تازه

بهروز سجودیahtخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات