صنعت کار » ارائه وام به روستاییان

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان گفت: اعطای ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال تسهیلات روستایی در ۲ سال گذشته دستاورد ماندگار دولت تدبیر و امید برای توسعه روستاهای سمنان است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات