صنعت کار » ارایشی

معاون بازرسی، نظارت و مبارزه با کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای سال تاکنون 452میلیون ریال کالای قاچاق در چهارمحال و بختیاری کشف شد. ادامه
صادقی نیارکی در نشست با انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران :
سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه عمق ساخت داخل در حوزه تولید مواد اولیه صنعت آرایشی و بهداشتی باید تقویت شود، گفت: با توجه به فعالیت بیش از هزار واحد صنعتی در این صنعت ، توسعه عمق ساخت داخل باید با در نظرگرفتن برونگرایی و برند سازیمدنظر قرار بگیرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات