صنعت کار » اردشیرسعدمحمدی

یک شرکت چینی برای ساخت کارخانه جدید الکترود گرافیتی به صورت سرمایه گذاری مستقیم در ایران اعلام آمادگی کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات