صنعت کار » ارز وارداتی

بانک مرکزی در راستای تامین حواله های ارزی واردات کشور، ارزهای یورو، درهم، یوان چین،وون کره، ربل روسیه و لیر ترکیه را تامین و به اندازه کافی به بازار تزریق کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات