صنعت کار » ازاد راه

-مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت آزادراه تهران- شمال از تکمیل ۶۰ درصدی تاسیسات برقی آزادراه تهران- شمال خبر داد و گفت: تا پایان آذرماه روشنایی تونل‌ها،پل‌ها و محور اصلی آزادراه تکمیل و در دی ماه امسال وارد بهره‌برداری آزمایشی مسیر می‌شویم و آزادراه نهایتا در بهمن ماه زیر بار ترافیک می‌رود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات