صنعت کار » استان البرز

مدیرعامل بانک توسعه تعاون به همراه معاونت تعاون وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی، عضوهیات مدیره بانک و مدیریت شعب استان البرز به‌منظور بررسی ظرفیت‌های بخش تعاون با استاندار البرز دیدار و گفتگو کردند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات