صنعت کار » استان مرکزی

رئیس سازمان صمت استان مرکزی گفت: ۲۰۰ دستگاه کمباین نیمه نخست امسال در این شرکت تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات