صنعت کار » استراتژی

رنو به عنوان یکی از قدیمی ترین شرکای خودروسازی ایران، این روزها راهی پرچالش را برای بهره برداری از فضای پسابرجام طی می کند اما جدای مشکلاتی که از سوی شرکای ایرانی برای این خودروساز فرانسوی ایجاد شده، به نظر می رسد استراتژی رنویی ها در ایران هم مشخص نیست. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات