صنعت کار » اطلاع رسانی

مدیر روابط عمومی بانک ملت با تاکید بر اینکه به سوی محتوا محوری حرکت کرده‌ایم، گفت: رشد ۳۰ درصدی اخبار بانک ملت نسبت به دوره مشابه و افزایش مخاطبان و کسب رتبه نخست برای بانک ملت بین سایر بانک‌ها در امر اطلاع‌رسانی موید این امر است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات