صنعت کار » افتتاحیه

با حضور امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور یک واحد صنعتی در شهرستان تاکستان به بهره برداری رسید. ادامه
وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در شرکت سیمان آبیک از روند تولیدات انواع محصولات در این واحد بزرگ صنعتی بازدید به عمل آورد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات