صنعت کار » افت قیمت مسکن

اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس در روز جاری، به قیمت ۶۰ تا ۶۴ هزار تومان خرید و فروش شد که در مقایسه با نیمه دوم سال گذشته، این رقم بی سابقه بوده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات