صنعت کار » افزایش سرمایه

افزایش سرمایه در شرکت های بیمه ای و به صورت ویژه تربیمه های خصوصی ضروری به نظر می رسد وهم اکنون شرکت بیمه تجارت نو ضمن درک موثر این مطلب به خوبی با اخذ مجوزهای لازم اقدام به افزایش سرمایه خود نموده است که در این بین همکاری و تعامل سهامداران نیز بسیار ضروری و حیاتی بنظر می رسد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات