صنعت کار » افزایش صادرات

وزیر صنعت، معدن و تجارت:
وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: چند سال پیش سهم ترکیه از بازار عراق ۲۵ درصد و ایران ۱۵ درصد بود که در حال حاضر سهم ایران به ۳۰ درصد رسیده است. ادامه
وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با سفیر ایران در عمان خبر داد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: عمان با توجه به تجارت آزاد با 27 کشور دنیا، دروازه ورود به بازاری 500 میلیونی است که ایران باید با افزایش تعاملات اقتصادی و تجاری خود با این کشور از این فرصت استفاده کند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات