صنعت کار » افزایش نقدینگی

یک کارشناس اقتصادی معتقد است به جای تزریق پول به کارت های یارانه، دولت قیمت اقلام اساسی و مایحتاج ضروری مردم را در بازار ثابت نگه دارد. پیشنهاد وی، توزیع اقلام مصرفی و ضروری در فروشگاه ها به شکل سهمیه‌ای و هفتگی است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات