صنعت کار » المان

در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی آنوگا کلن آلمان مطرح شد :
مدیر فدراسیون صنایع غذایی و نوشیدنی آلمان در دیدار با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی آنوگا کلن آلمان با اظهار تمایل این کشور برای همکاری بیشتر با ایران در حوزه صنایع غذایی، از پیشنهادات طرف ایرانی در این زمینه نیز استقبال کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات