صنعت کار » الومینیوم

امسال افزون بر یک میلیون و 900تن مواد معدنیاز معادن استان چهارمحال و بختیاری استخراج شد. ادامه

نوشته‌های تازه

بهروز سجودیahtخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات