صنعت کار » امداد

مدیرعامل خدمات پس از فروش ایران خودرو (ایساکو) گفت: در ارائه خدمات امداد خودرو ایران، اولویت و تاکید ما بر رفع اشکال خودرو در محل هست تا هموطنان و مسافران نوروزی بتوانند به سفر خود ادامه دهند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات