صنعت کار » امضا

اینفوگرافی/
دارا بودن بیشترین ذخایر گازی جهان در کنار موقعیت استراتژیک جغرافیایی ایران یک فرصت طلایی برای این کشور در زمینه صادرات گاز نه تنها به کشورهای همسایه، بلکه به قاره سبز نیز فراهم کرده است. ادامه
بزرگراه تبریز-اهر که از سال‌ها پیش اقدام برای تکمیل آن آغاز شده به نیمه راه خود رسیده و این بار رئیس جمهوری شخصا وعده داده تا برای تکمیل آن دولت تمام توان خود را به کار بندد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات