صنعت کار » امنیت

مدیر محصول شرکت بکتوری مطرح کرد:
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در بحث امنیت اطلاعات مطرح بوده و هست ؛ تامین نیاز‌های مرتبط با خدمات ابری(cloud) است.خوشبختانه طی سال‌های اخیر شاهد تولد شرکت‌های ایرانی ارایه این خدمات هستیم که باعث شده تا میزان قابل توجهی از محتویات مجازی کشور در داخل میزبانی شود که اینکار باعث بیشتر شدن امنیت اطلاعات شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات